Selecteer de taal:    Ned

ART. 1 – Toegang tot de camping
- Iedereen en om welke reden dan ook die de camping wil betreden moet in bezit zijn van goedkeuring van de directie.

- Hiertoe moet men een geldig identiteitsbewijs aan de directie overleggen voor de wettelijk verplichte registratie en waar nodig moet een kennisgevingskaart ondertekend worden van Public Security, de directie geeft de gasten een "Pass" en de magneetkaart voor de toegang van voertuigen; de "Pass" en de kaart moeten bij vertrek worden gerestitueerd.

- De toegang van minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene die er wettelijk verantwoordelijk voor is, is niet toegestaan.
ART. 2 – Minimum verblijfsduur
De minimum verblijfsduur op de camping is 1 dag voor de staanplaatsen, 3 dagen voor de wooneenheden.
ART. 3 – Registratie
De klant is verplicht om te controleren dat de registratie correct is en om aan de directie elke afwijking te signaleren; variaties als de verandering van een staanplaats, de aankomst en het vertrek van personen, moeten van te voren kenbaar gemaakt worden aan de directie.
ART. 4 – Maximum aantal personen per plaats - Faciliteiten bij de prijs inbegrepen - Kleine bijzettentjes
Op iedere staanplaats mag niet meer dan één familie/groep verblijven
ART. 5 - Keuze en gebruik van de staanplaatsen en wooneenheden
- De staanplaats mag door de klant gekozen worden uit de door het personeel aangegeven plaatsen. De wooneenheid (bungalow, cottage of mobilhome ) wordt toegewezen door het personeel op basis van beschikbaarheid.

- De directie van de camping behoudt zich het recht voor om, vòòrdat de klant op de camping komt voor de gekozen periode, het nummer van de staanplaats of wooneenheid op elk moment te veranderen, ook na de aanbetaling.

- Het is niet mogelijk de reservering aan derden door te geven zonder toestemming van de directie van de camping.

- De vrije staanplaatsen kunnen pas bezet worden na goedkeuring van de directie en na betaling van een voorschot als bevestiging, ieder jaar door de directie vast te stellen.

- Alle uitrustingen, inclusief de voertuigen, moeten netjes worden ondergebracht binnen de grenzen van de staanplaats.

- De klant is verplicht de plaats netjes te houden (schoonmaken, bladeren opvegen, gras maaien enz. enz.). De gast die in de wooneenheden verblijft moet bij aankomst bij wijze van borgsom, 150,00 euro deponeren, die hem bij het inleveren van de sleutels van de wooneenheid zullen worden gerestitueerd, als alles in orde blijkt te zijn. De controle van de wooneenheid vindt plaats op de dag van vertrek. De klant spant zich in om de structuur, de uitrusting en de inrichting voorzichtig te behandelen en schoon te houden. Eventuele defecten of onvolkomenheden moeten aan de Directie worden doorgegeven binnen 24 uur na aankomst; anders zal de klant er verantwoordelijk voor worden gehouden. De Directie mag op elk moment de accommodatie komen controleren.
ART. 6 – Tijden van aankomst en vertrek
- De gereserveerde plaatsen mogen vanaf 12 uur in gebruik worden genomen, de wooneenheden vanaf 16 uur.

- Indien het vertrek niet vòòr het voorgeschreven tijdstip plaatsvindt (voor 12 uur voor de staanplaatsen en voor 10 uur voor de wooneenheden), is de klant verplicht om ook het verblijf van de vertrekdag te betalen.
ART. 7 – Daggasten - Bezoekers
- De directie behoudt zich het recht voor om toestemming te geven voor de toegang van bezoekers en daggasten, altijd zonder hond, met een gratis vergunning voor korte duur, afhankelijk van de organisatorische eisen van de camping.

- Een langer verblijf moet worden goedgekeurd door de directie en betekent de betaling van het verblijf volgens de prijslijst.

- De bezoekers en gasten kunnen de camping uitsluitend lopend betreden (zonder honden) en alleen overdag.

- De klant van de Camping is verplicht om te controleren dat zijn gasten in bezit zijn van een goedkeuring van de directie en is verantwoordelijk voor hun gedrag op de Camping.
ART. 8 - Huisdieren
- Kleine honden in beperkte aantallen en andere huisdieren zijn op de camping toegestaan.

- Honden moeten aan de lijn gehouden worden (maximum lengte 1.5 m) en met een muilkorf, en moeten altijd naar het speciale toilet of buiten de camping worden gebracht om hun behoeften te doen. Katten en andere huisdieren mogen buiten de staanplaatsen of wooneenheden niet vrij rondlopen.

- Honden zijn niet toegestaan op het strand, zoals verordonneerd door de Havenautoriteiten.
ART. 9 – Rust en stilte
- Op ieder tijdstip moeten gedragingen, activiteiten, spelletjes en het gebruik van apparatuur die de gasten van de camping kan storen, vermeden worden.

- In het bijzonder tijdens de periodes van stilte (die bij de hoofdingang van de Camping staan aangeplakt) zijn de volgende zaken niet toegestaan: - aankomst en vertrek; - ingang, uitgang en circuleren van motorvoertuigen; - het gebruik van geluidsapparatuur; - het gebruik van installaties en uitrustingen voor sport en hobby; - opzetten en afbreken van tenten.
ART. 10 – Rijden en parkeren van motorvoertuigen – Ingang caravans
- Toegang tot de Camping (staanplaatsen en parkeerplaatsen) is alleen toegestaan (altijd met de elektronische sleutel) aan auto's en motoren die door de klant zijn opgegeven en geïdentificeerd met het nummerbord) Er mag per staanplaats maar één auto tegelijk aanwezig zijn op de Camping; op het dashboard moet een kaart met het plaatsnummer getoond worden.

- Alle voertuigen mogen de camping alleen in en uit rijden tijdens de toegestane uren, stapvoets en met inachtneming van de borden. Tijdens de stilteperiode is het verboden om over de camping te rijden met auto's en motoren, het is altijd verboden om met auto en motor door de speeltuin te rijden.

- De auto's en motoren die niet op een staanplaats zijn geparkeerd, of zonder kaart met plaatsnummer zichtbaar op het dashboard zijn, zullen verplaatst worden, de kosten en de aansprakelijkheid zijn voor de eigenaar.

- De sleutel voor de ingang zal in geval van een door de directie waargenomen overtreding van dit reglement, worden uitgeschakeld.

- De campers, de caravans en de karretjes die door de klanten worden gebruikt voor hun verblijf op de camping, moeten gehomologeerd zijn volgens de geldende bepalingen.
ART. 11 – Kinderen
De volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, en moeten ervoor zorgen dat ze andere gasten niet storen of de veiligheid van andere gasten in gevaar brengen.
ART. 12 – Diverse verboden
Het is verboden:

- Om afval buiten de vuilniscontainers te gooien;
- Kuilen of kanalen in de grond te graven en de geulen die de grens vormen van de plaatsen, te veranderen.
- Open vuren aan te steken;
- De vegetatie en de uitrusting van de camping te vernielen;
- Olie, brandstof, kokende of zoute vloeistof, afvalwater op de grond te gieten;
- De auto of andere vervoermiddelen, zeilen of wat voor dingen dan ook die het gebruik van chemische of specifieke producten nodig hebben, te wassen buiten de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van de camping.
- De afwas of wasjes te doen buiten de daartoe bestemde wasbakken;
- Te wassen of zich te wassen bij de fonteintjes op de camping, buiten;
- Het water te verspillen of er oneigenlijk gebruik van maken;
- Meer dan de vastgestelde hoeveelheid (4 Amp.) elektriciteit gebruiken en zich aan meer dan één stopcontact per staanplaats aan te sluiten;
- Hekjes te plaatsen; iets aan de bomen vast te maken, lijnen te spannen waar iemand tegen aan kan lopen en wat dan ook te installeren wat gevaar op kan leveren of de vrije doorgang kan belemmeren. Kleine hekj- es voor speciale redenen (kinderen enz.) kunnen, uitsluitend schriftelijk, worden goedgekeurd door de directie; Harder dan stapvoets met de auto rijden;
- Campingkooktoestellen van hard materiaal installeren;
- Vloeren aan te leggen op de staanplaats (behalve vloerkleden en kleine houten vlonders die gemakkelijk zijn te verwijderen, en in elk geval binnen het gebied dat bedekt wordt door de tentdoeken of andere beschermende uitrustingen);
- Wc's lozen binnen de camping die formaldehyde bevatten
ART. 13 – Dekzeilen, partytenten, kleine tentjes.
Het is toegestaan om, na voorafgaande goedkeuring en zonder bijbetaling, partytenten en dekzeilen te installeren; de dekzeilen moeten liefst van zelfdovend of brandwerend materiaal zijn, en moeten in elk geval:

- niet aan de bomen zijn vastgemaakt;
- Niet groter zijn dan de caravan en de voortent en met een helling van meer dan 10% (tolerantie: aan de voorkant tot 200 cm.; aan de zijkanten tot 20 cm.; bovenop tot 40 cm.; de bedekte zone mag niet meer zijn dan 2/3 van de totale staanplaats);
- geen zeer zware dragende frames gebruiken;
- de kleur moet in harmonie zijn met de omgeving (groen) en esthetisch acceptabel.
ART. 14 – Verloren voorwerpen
De voorwerpen die men op de camping vindt moeten aan de directie worden overlegd zoals wettelijk voorgeschreven.
ART. 15 – Strand- en zwembadfaciliteiten
- Het is gasten toegestaan om een parasol op het privéstrand uit te kiezen, met als enige uitsluiting de ruimte die al bezet is of bestemd voor de "ligbedden service". De klant moet op verzoek zijn speciale "PASS", waarmee hij recht heeft op het gebruik van het privéstrand, aan het personeel kunnen tonen.

- De klanten die het zwembad in gaan moeten voorzien zijn van hun eigen "PASS", ze moeten rubber slippers dragen en enkel hun zwemkleding aan hebben.

- Er mogen niet meer dan 200 personen tegelijk in het zwembad zijn;

- Je mag een badlaken, een badjas en een kleine tas meenemen naar het zwembad;

- Het is verboden om fietsen, kinder- of wandelwagens, ballen en ander speelgoed, dieren mee te nemen naar het zwembad;

- Het is verboden om in het zwembad te duiken, op de rand te rennen, met ballen te spelen, te lunchen, onderwater te zwemmen;

- Grote of kostbare voorwerpen moeten in de daartoe bestemde kastjes worden geplaatst;

- Het gebruik van de whirlpool is toegestaan voor één enkele cyclus, daarna moet men plaats maken voor de volgende klant.
ART. 16 – Aansprakelijkheid en verzekering
- Het gebruik van sport- en hobbyuitrustingen gebeurt voor verantwoordelijkheid van de gebruiker;

- Aangeraden wordt om op je persoonlijke eigendommen te letten en ervoor te zorgen; geld en kostbaarheden moeten niet onbewaakt in caravans, tenten, bungalows en mobilhomes worden achtergelaten.

- Verder is de directie niet verantwoordelijk voor:

- eventuele diefstal van kostbaarheden die niet bij hen in bewaring zijn gegeven;

- eventuele diefstal van voorwerpen die mogelijk is geworden door het ontbreken van voldoende voorzorgsmaatregelen door de klant;

- schade veroorzaakt door andere gasten, door overmacht, door natuurrampen, door insecten, door ziektes en epidemieën ook van planten en bomen of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan onachtzaamheid van het personeel van de camping.
ART. 17 – Uitzetting
- De directie behoudt zich het recht voor om degenen die, volgens haar oordeel, het reglement overtreden of, hoe dan ook de harmonie en de rust van de camping-gemeenschap verstoren, het goede verloop van het leven in de camping en de belangen van het recreatiecomplex schaden, uit te zetten.

- Klanten die zijn uitgezet of tot de orde zijn geroepen hebben geen toegang meer tot de camping, behalve als ze een nieuwe, specifieke goedkeuring van de directie verkrijgen.
ART. 17 – Uitzetting
- De directie behoudt zich het recht voor om degenen die, volgens haar oordeel, het reglement overtreden of, hoe dan ook de harmonie en de rust van de camping-gemeenschap verstoren, het goede verloop van het leven in de camping en de belangen van het recreatiecomplex schaden, uit te zetten.

- Klanten die zijn uitgezet of tot de orde zijn geroepen hebben geen toegang meer tot de camping, behalve als ze een nieuwe, specifieke goedkeuring van de directie verkrijgen.
ART. 17 – Uitzetting
- De directie behoudt zich het recht voor om degenen die, volgens haar oordeel, het reglement overtreden of, hoe dan ook de harmonie en de rust van de camping-gemeenschap verstoren, het goede verloop van het leven in de camping en de belangen van het recreatiecomplex schaden, uit te zetten.

- Klanten die zijn uitgezet of tot de orde zijn geroepen hebben geen toegang meer tot de camping, behalve als ze een nieuwe, specifieke goedkeuring van de directie verkrijgen.
ART. 17 – Uitzetting
- De directie behoudt zich het recht voor om degenen die, volgens haar oordeel, het reglement overtreden of, hoe dan ook de harmonie en de rust van de camping-gemeenschap verstoren, het goede verloop van het leven in de camping en de belangen van het recreatiecomplex schaden, uit te zetten.

- Klanten die zijn uitgezet of tot de orde zijn geroepen hebben geen toegang meer tot de camping, behalve als ze een nieuwe, specifieke goedkeuring van de directie verkrijgen.
 • De reservering van de wooneenheden (bungalows, mobilhomes, cottages en housing tenten) kan worden uitgevoerd en voltooid door middel van fax of email op onze adressen, of rechtstreeks op onze website, met het online boekingsysteem. De reservering staat op naam en is alleen geldig voor de personen van wie de persoonlijke gegevens zijn aangegeven op het reserveringscontract.
 • Als Cesenatico Camping Village het reserveringsverzoek ontvangt, stuurt ze een offerte van het verblijf waarin staat aangegeven: het type structuur, de data van aankomst en vertrek, de exacte totaalprijs van het verblijf, de betaalwijze van de aanbetaling (gelijk aan 30% van de totaalprijs + €. vaste boekingskosten € 45,00) en het resterende bedrag.
 • De inhoud van de offerte moet worden gecontroleerd door de klant en bevestigd voor acceptatie via internet of fax.
 • De klant die de reservering van het verblijf wil uitvoeren moet de aanbetaling binnen 3 dagen van ontvangst van de offerte uitvoeren en die van de resterende totaalprijs niet later dan 15 dagen voor de aankomstdatum op Cesenatico Camping Village, met één van de volgende betaalwijzen:
  - met bankoverschrijving
  begunstigde Zadina Srl – Cassa di Risparmio di Cesena –
  IT22S0612024043CC0430535327 – Vermelding: dossiernummer aangeven
  BIC SWIFT: CECRIT2C
  - met creditcard, dossiernummer aangeven, rechtstreeks op onze website www.cesenaticocampingvillage.com
  Voor reserveringen uitgevoerd binnen 15 dagen van de aankomstdatum moet de klant het gehele bedrag van het verblijf gelijk met de boekingsbevestiging overmaken.
  Met de boekingsbevestiging en de betaling van de aanbetaling/saldo is het boekingscontract afgesloten en dus bindend. Indien de klant volledig of gedeeltelijk afziet van zijn verblijf of wijzigingen wenst aan te brengen, behalve wat bij punt 12 is genoemd, wordt de vergoeding in elk geval beschouwd als verschuldigd.
  Eventuele speciale aanbiedingen zijn onderworpen aan specifieke contractuele voorwaarden.
  Eventuele toeristenbelasting en extra services die niet zijn geboekt moeten ter plaatse betaald worden.
  ATTENTIE: het niet of vertraagd betalen van het bovengenoemde, vormt een uitdrukkelijk ontbindend beding zodat door Cesenatico Camping Village de beëindiging van het contract bepaald kan worden, onverminderd de vergoeding van verdere schade van Cesenatico Camping Village.
 • Bij aankomst op Cesenatico Camping Village moet de klant zich melden bij de receptie met zijn boekingsbevestiging. De gereserveerde structuur staat de klanten ter beschikking vanaf 16.00 op de dag van aankomst en moet worden verlaten voor 10.00 op de dag van vertrek. Bij eventueel te laat vertrekken (na 10 uur) brengt Cesenatico Camping Village aan de klant het dagtarief in rekening van de bezette structuur, overeenkomstig de prijslijst. Indien de klant niet voor 10 uur op de dag volgend op de aankomstdag zoals bepaald bij de boeking, aankomt op Cesenatico Camping Village, zonder hiervan de directie op de hoogte te stellen, heeft deze het recht om de reservering te annuleren en de beschikbaarheid aan derden te geven.
 • Wat betreft de eindschoonmaak, deze is verplicht en kost 45,00 €, bij aankomst direct aan de receptie te betalen.
 • Verzoeken tot annulering van de bevestigde boekingen moeten schriftelijk worden ingediend. Voor opzeggingen als gevolg van oorzaken voorzien door de verzekeringspolis verwijzen wij naar de verzekeringsvoorwaarden. Voor eventuele opzeggingen als gevolg van oorzaken die niet zijn voorzien in de verzekeringspolis, zal de klant een verblijfsalternatief worden voorgesteld, altijd voor het seizoen 2017. Indien het voor de klant onmogelijk is om van de vakantie gebruik te maken zal de aanbetaling middels bankoverschrijving worden teruggeboekt aan het einde van het zomerseizoen. Er zal € 80,00 worden afgehouden van het overgemaakte bedrag.
  Annuleringsbeleid
  In geval van afzegging van de boeking zal het gestorte bedrag als volgt worden gerestitueerd:
  • tot 30 dagen voor de aankomstdag: geen enkele boete
  • van 29 tot 10 dagen voor de aankomstdag: boete van 75%
  • van 9 tot 1 dag voor de aankomstdag: boete van 90%
  • No show: boete van 100%
  Er worden boekingen aangenomen voor staanplaatsen voor een verblijf van minimaal 7 nachten met 2 betalende volwassenen (van 05/08/2017 tot 20/08/2017 minimum verblijf 14 nachten). De boeking wordt pas bevestigd na ontvangst van de aanbetaling van 30% van de totale verblijfsprijs, met één van de volgende betaalwijzen:
  - met bankoverschrijving
  begunstigde Zadina Srl – Cassa di Risparmio di Cesena –
  IT22S0612024043CC0430535327 – Vermelding: dossiernummer aangeven
  BIC SWIFT: CECRIT2C
  - met creditcard, dossiernummer aangeven, rechtstreeks op onze website www.cesenaticocampingvillage.com
  Het resterende bedrag wordt betaald bij aankomst op de camping. In geval van opzegging, die schriftelijk en niet later dan 7 dagen voor de dag van aankomst moet worden gemeld, zal de klant een verblijfsalternatief worden voorgesteld, altijd voor het seizoen 2017. Indien het voor de klant onmogelijk is om van de vakantie gebruik te maken zal de aanbetaling middels bankoverschrijving worden teruggeboekt niet eerder dan 1 oktober van het lopende jaar. Er zal 40,00 € worden afgehouden van het overgemaakte bedrag bij wijze van administratiekosten. Er zal geen vergoeding plaats vinden voor opzeggingen buiten de boven aangegeven termijn. Bij aankomst op Cesenatico Camping Village moet de klant zich melden bij de receptie met zijn boekingsbevestiging. De gereserveerde structuur staat de klanten ter beschikking vanaf 12.00 op de dag van aankomst en moet worden verlaten voor 12.00 op de dag van vertrek. Bij eventueel te laat vertrekken (na 12 uur) brengt Cesenatico Camping Village aan de klant het dagtarief in rekening van de bezette staanplaats, overeenkomstig de prijslijst. Indien de klant niet voor 10 uur op de dag volgend op de aankomstdag zoals bepaald bij de boeking, aankomt op Cesenatico Camping Village, zonder hiervan de directie op de hoogte te stellen, heeft deze het recht om de reservering te annuleren en de beschikbaarheid aan derden te geven.
 • Met de boekingsbevestiging accepteert de klant de boekingsvoorwaarden, de geldende prijslijst en hij spant zich in om het reglement van Cesenatico Camping Village nauwkeurig in acht te nemen. De Directie behoudt zich het recht voor om het boekingscontract te ontbinden indien de ondertekenaar, zijn familieleden en/of gasten, zich niet aan de geldende regels houden.
 • Wat betreft dieren; kleine en middelgrote honden (max. 30 kg) zijn toegestaan, maar men moet dit bij de boeking opgeven. Het is verplicht honden aan de lijn te houden (aangeraden wordt om ook een muilkorf te dragen). Voor hondenrassen die als gevaarlijk worden beschouwd is toegang alleen toegestaan na goedkeuring van de Directie.
 • Eventuele speciale aanbiedingen, last minutes enz. die gedurende het jaar worden voorgesteld, kunnen niet met terugwerkende kracht gelden.
 • Wijzigingen van persoonlijke gegevens, aantal deelnemers of bijkomende services ten opzichte van het contract op moment van de reservering, worden niet geaccepteerd, behalve indien ze uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdag worden gemeld. Alle structuren van het vakantiepark en de camping staan dus alleen ter beschikking aan de personen die genoemd zijn op het gegevensformulier dat tegelijk met de aanbetaling/saldo is verzonden.
 • De ontvangen meldingen van klanten betreffende een voorkeur voor een bepaalde plaats in het vakantiepark of camping, zullen als zodanig worden behandeld en hebben geen contractuele eigenschappen of van absolute garantie, omdat de toewijzing ter plaatse gebeurt en volgens het exclusieve oordeel van Cesenatico Camping Village.
onze aanbiedingen op Cesenatico
Vanaf
199,00

Nazomer Low–Cost Aanbieding Cesenatico camping met KINDEREN GRATIS

Van 9 september tot 31 oktober 2017, 1 Week in Stacaravan, Cottage of Bungalow vanaf 199 Euro!
Vanaf
199,00
Vanaf
219,00

Halloween aanbieding op de camping bij Cesenatico met gratis toegang tot Mirabilandia

Van 28 oktober tot 1 november 2017, Pakket 2 nachten+ Mirabilandia voor 219 Euro!
Vanaf
219,00
Begin nu uw vakantie bij Cesenatico Camping Village
MyReply Form loading loading form
Jailsamer1110
05-10-2014

Lekker rusig eind September

lees meer
Newsletter
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al ons nieuws en aanbiedingen
Via Mazzini, 182 - 47042 - Cesenatico (Fc)
Tel. +39 0547/81344 - Fax +39 0547/672452
Privacy Policy - P.Iva 03441720400
Credits TITANKA! Spa © 2016