Selecteer de taal:    Ned

ART. 1 – Toegang tot de camping
a) Iedereen die om welke reden dan ook de camping wil betreden moet de toestemming van de directie verkrijgen.

b) Hiervoor moet een geldig identiteitsbewijs worden afgegeven voor de wettelijk verplichte registratie; de directie zal de gasten een “Pass” geven voor de toegang van voetgangers en zal het kentekennummer opnemen waarmee voertuigen toegang tot de camping zullen krijgen.
 
c) Minderjarigen zonder begeleiding van een volwassene, die er wettelijk verantwoordelijk voor is, worden niet toegelaten.
 
d) De toegang tot en de aanwezigheid op de camping van personen zonder toestemming en/of het invoeren van niet opgegeven voertuigen en dieren, leidt tot:
• Overtreding van de Publieke Veiligheidswet;
• Overtreding van het Wetboek van Strafrecht wegens huisvredebreuk, schending van terreinen en gebouwen, beroving van diensten;
• Contractbreuk.
ART. 2 – Minimum verblijfsduur
a) De minimum verblijfsduur op de camping is 1 dag voor staanplaatsen en 2 dagen voor wooneenheden. 
ART. 3 – Registratie
a) De klant dient te controleren of de registratie correct is en hij moet tijdig en vooraf alle onjuistheden en wijzigingen bij de Directie melden, zoals staanplaatswijziging en aankomst en vertrek van personen.
ART. 4 – Maximum aantal personen per staanplaats – Bij de prijs inbegrepen faciliteiten – Extra iglotenten
a) Op iedere staanplaats mag niet meer dan een gezin/groep verblijven.

b) De prijs (jaar-, seizoen-, maandforfait of aanbiedingen) is voor een maximum van vier, niet-vervangbare, personen.

c) Voor jaarcontracten wordt er, op verzoek, een elektriciteitsverbruik van 2 of 3 kW per staanplaats toegevoegd, tegen de tarieven van de prijslijst.
ART. 5 - Keuze en gebruik van de staanplaatsen en van de wooneenheden
a) De Klant mag de staanplaats kiezen uit de door het personeel aangewezen plaatsen.

De wooneenheid (bungalow, cottage, housing tent of stacaravan) wordt door het personeel toegewezen naargelang beschikbaarheid.

b) De Directie van de camping behoudt zich het recht voor om op ieder moment voordat de klant in de voorziene periode de camping betreedt, de toegewezen staanplaats of wooneenheid te veranderen, ook na toezending van de aanbetaling. De Directie behoudt zich tevens het recht voor om ook na de installatie of vernieuwing van het contract de klant op een andere staanplaats of in een andere wooneenheid te verplaatsen indien dat nodig mocht zijn voor de activiteiten en werkzaamheden van de Camping.

c) Het is niet mogelijk de reservering aan derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de Directie.

d) U kunt de staanplaatsen met reservering alleen betreden na voorafgaande toestemming van de Directie en tegen betaling van de bevestigende aanbetaling die ieder jaar door de Directie wordt vastgesteld.

e) Alle uitrustingen, hierbij inbegrepen de voertuigen, moeten netjes worden ondergebracht binnen de grenzen van de staanplaats.

f) De klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de staanplaats (reiniging, bladeren verwijderen, gras snijden, enz.). De klant moet, als gast van de wooneenheden, bij aankomst een borg van Euro 150,00 betalen, deze borg zal bij teruggave van de sleutels van de wooneenheid worden teruggegeven als alles in orde blijkt te zijn. De controle van de wooneenheid geschiedt op de dag van vertrek. De klant verbindt zich ertoe om de structuur, de uitrusting en de inrichting met zorg te behandelen en schoon te houden. Eventuele schade of tekortkomingen dienen binnen 24 uur na aankomst bij de Directie gemeld te worden; als dit niet gebeurt wordt de klant hiervoor verantwoordelijk geacht. De Directie mag op ieder moment de wooneenheid controleren.

g) Na afloop van het verblijf mogen de klanten voor het daaropvolgende seizoen maandforfaits reserveren.

h) Ieder jaar voor 30/11 mogen seizoen- en jaarklanten bij de Directie opnieuw de seizoen-/jaarstaanplaatsen voor het daarop volgende seizoen bevestigen.
ART. 6 – Tijden van aankomst en vertrek
a) De staanplaatsen kunnen vanaf 12.00 uur worden betrokken en de wooneenheden vanaf 16.00.

b) Check-in tijden: staanplaatsen van 08.00 uur tot 21.00; stacaravans van 16.00 uur tot 22.00 uur.

c) Check-out tijden: staanplaatsen van 08.00 tot 12.00; stacaravans van 08.00 tot 10.00 uur.

d) Indien het vertrek niet binnen de aangegeven tijden geschiedt, voor 12.00 uur voor de staanplaatsen en voor 10.00 uur voor de wooneenheden, moet de Klant ook de dag van vertrek betalen.
ART. 7 – Daggasten - Bezoekers
a) De directie behoudt zich het recht voor om toestemming te verlenen voor de toegang van bezoekers en daggasten, zonder hond, met een gratis vergunning voor korte duur, rekening houdend met de organisatorische eisen van de structuur.
 
b) Een daaropvolgend langer verblijf moet door de directie worden goedgekeurd en voor het verblijf moet volgens prijslijst worden betaald.
 
c) De bezoekers en de gasten kunnen de camping uitsluitend te voet betreden en tijdens de daguren.
 
d) De Klant van de Camping moet controleren of zijn gasten de toestemming van de Directie hebben gekregen en hij is zelf verantwoordelijk voor hun gedrag binnen de Camping.
ART. 8 - Huisdieren
a) Op de camping worden honden van alle groottes toegelaten (behalve de volgende rassen: Rottweiler, Napolitaanse Mastiff, Corso, Bulldog, Pitbull, Dogo en enkele herdersrassen) en ook andere huisdieren, maar niet meer dan 2 huisdieren per accommodatie. De huisdieren moeten voorzien zijn van de nodige vaccinatiebewijzen en van een afschrift van het sanitaire certificaat. Hun aanwezigheid dient absoluut op het moment van de reservering te worden opgegeven. De Directie moet de toegang van de dieren goedkeuren.
 
b) De honden moeten aan de lijn worden gehouden (maximale lengte 1.5 m), een muilkorf dragen en ze moeten naar de voor hen bestemde ruimtes of buiten de Camping worden gebracht voor hun fysiologische behoeften. De eigenaren moeten de behoeften van hun huisdieren oprapen en ze moeten controleren dat hun dieren de andere gasten van de Camping niet storen. Katten en andere huisdieren mogen niet vrij rondlopen buiten de staanplaatsen en de wooneenheden. Het is verboden huisdieren in het zwembad, in de supermarkt of in de speelruimte te brengen. Huisdieren mogen niet alleen in de wooneenheden worden achtergelaten.
 
c) De eigenaren zijn aansprakelijk voor eventuele schade die door hun dieren aan derden of aan de structuren van de camping worden veroorzaakt.
 
d) Volgens een havenverordening hebben honden geen toegang tot het strand, behalve in speciaal aan hen gewijde ruimtes.
ART. 9 – Rust en stilte
a) Op ieder uur moeten gedragingen, activiteiten, spelletjes en het gebruik van geluidsapparaten die de gasten van de structuur kunnen storen, worden vermeden.
 
b) In het bijzonder tijdens de stilte-uren, van 14 tot 16 en van 24 tot 07, is het volgende niet toegestaan:
 - het gebruik van geluidsapparaten; - het gebruik van sport- en speeluitrusting; - het laden en afladen van bagage; - het opzetten en afbreken van tenten of structuren. Van 24.00 tot 7.00.
ART. 10 – Rijden en parkeren van voertuigen – Toegang van caravans
a) De toegang tot de Camping is alleen toegestaan aan auto’s en motoren die door de klant zijn opgegeven en geïdentificeerd met nummerbord. Per staanplaats mag er maar één auto tegelijk aanwezig zijn op de Camping.
 
b) Alle voertuigen mogen uitsluitend gebruikt worden om de Camping op en af te rijden en bovendien alleen op de aangegeven tijden, met een matige snelheid en met inachtneming van de borden. Het is verboden om van 24.00 uur tot 7.00 uur op de Camping te rijden; het is altijd verboden om te rijden in de omgeving van de kinderspeelruimtes.
 
c) Voertuigen en motoren die buiten de staanplaats geparkeerd zijn, zullen worden verplaatst op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar.
 
d) Indien de Directie een overtreding van het huidige reglement waarneemt, zal de toegang van het voertuig, middels lezing van het nummerbord, worden uitgeschakeld.
 
e) Campers, caravans en karretjes die door de klanten gebruikt worden voor het verblijf op de Camping moeten gehomologeerd zijn en overeenkomen met de geldende wetgeving voor het wegverkeer.
ART. 11 – Kinderen
a) Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, en ze moeten ervoor zorgen dat ze de andere gasten niet storen en hun veiligheid niet in gevaar brengen.
ART. 12 – Verboden
Het is verboden om:

a) Het afval buiten de vuilniscontainers te gooien en bijzonder of gevaarlijk afval op de campingruimte achter te laten;

b) Kuilen of kanalen in de grond te graven en de geulen die de grens aangeven tussen de verschillende staanplaatsen, te wijzigen.

c) Open vuren aan te steken;

d) De vegetatie en de uitrusting van de Camping te vernielen;

e) Olie, brandstof, kokend of gezouten vloeistoffen of vuil over het terrein te gieten. Het is ook verboden om niet gebruikte vloeistoffen, vaste stoffen, verf, of oplosmiddelen in de riolering te gooien;

f) Auto’s, andere vervoermiddelen, zeilen en andere voorwerpen die met chemische of specifieke producten moeten worden schoongemaakt, buiten de daartoe bestemde ruimte bij de ingang van de camping te wassen.

g) De vaten en de was buiten de daartoe bestemde wasbakken te reinigen;

h) De fonteintjes op de camping te gebruiken om (zich) te wassen;

i) Het water te verspillen of er een oneigenlijk gebruik van te maken;

j) Meer dan de vastgestelde hoeveelheid elektriciteit (4Amp.) te gebruiken en zich aan meer dan één stopcontact per staanplaats aan te sluiten;

k) Omheiningen te plaatsen; wat dan ook aan bomen vast te maken, lijnen te spannen waar iemand tegenaan kan lopen en dingen te plaatsen die gevaarlijk kunnen zijn of die de vrije doorgang kunnen belemmeren. Eventuele kleinere omheiningen kunnen door de Directie schriftelijk goedgekeurd worden, maar alleen om bijzondere redenen zoals de aanwezigheid van kleine kinderen of honden. Alles wat niet door de Directie is goedgekeurd zal door het campingpersoneel worden verwijderd;

l) Harder dan stapvoets met de auto te rijden;

m) Keukentjes van hard materiaal te plaatsen;

n) Vloeren op de staanplaats aan te leggen (behalve vloerkleden en kleine houten planken die gemakkelijk zijn te verwijderen, en in elk geval altijd binnen de omtrek bedekt door de zeilen of door andere beschermende uitrustingen); niet geautoriseerde bevloeringen worden door het campingpersoneel verwijderd;

o) Wc's die formaldehyde bevatten op de camping leeg te gooien;

p) Op de staanplaats commerciële berichten of advertenties te plaatsen. Deze advertenties kunnen alleen aan het informatiebord bij de receptie worden opgehangen.

q) Water te verzamelen met behulp van extra en aanvullende containers dan die reeds bij iedere accommodatie (caravan of camper) zijn voorzien, vooral containers met afmetingen die niet geschikt zijn voor het normale gebruik. Ook voor het water in de containers van de verblijfeenheden dienen de regels voor de opslag van voedsel en dranken in acht te worden genomen, deze moeten na enkele dagen van niet-gebruik worden leeggemaakt.

r) Tuinhaarden en barbecues op minder dan 1 meter van alle voorwerpen van de staanplaats te installeren.

s) Op de staanplaatsen van andere gasten te lopen om toiletten of andere ruimtes van de camping te bereiken.
ART. 13 – Dekzeilen, tuinhuisjes, schermen.
a) Na voorafgaande goedkeuring en zonder extra kosten is de installatie van tuinhuisjes en dekzeilen toegestaan; de afdekzeilen, liefst van vuurbestendig materiaal, moeten in ieder geval:
• niet aan bomen worden vastgemaakt;
• niet groter zijn dan de caravan en de veranda samen en moeten een helling van meer dan 10% hebben (tolerantie: aan de voorzijde tot 200 cm.; aan de zijkanten tot 20cm.; aan de top tot 40cm.; de bedekte oppervlakte minder dan 2/3 van de totale ruimte);
• niet te grote en te opzichtige draagstructuren gebruiken;
• de kleur moet het evenwicht van de omgeving niet storen (groen) en moet esthetisch acceptabel zijn.
 
b) De installatie van niet te grote dekzeilen met een kleur die goed past bij de gemonteerde uitrustingen is toegestaan.
 
c) In geen geval mogen de zijkanten van de staanplaatsen afgesloten worden met zeilen of ander vast materiaal.
 
d) Alle structuren moeten op verzoek van de directie worden verwijderd en in ieder geval aan het einde van het verblijf; als dat niet gebeurt, is de directie bevoegd om deze te laten verwijderen op koste van de klant.
Alleen in het geval van jaarcontracten mogen draagstructuren en zeilen op de staanplaatsen worden gelaten.
ART. 14 – Voorbouwen
Op de staanplaatsen kunnen er voor de caravans voorbouwen van hout of van ander hard materiaal gemonteerd worden. Voor de plaatsing van deze voorbouwen is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de camping nodig; om deze toestemming te verkrijgen dient er een toelichtend schema van de te monteren structuren te worden gepresenteerd, hierop moeten de volgende gegevens aanwezig zijn: de afmetingen (lengte, breedte, diepte en hoogte), het te gebruiken materiaal, de kleuren en alles wat door de Directie wordt vereist.
De montage van de voorbouw is mogelijk als een alternatief voor de montage op de staanplaatsen van iedere andere structuur (keukentje, afdekzeilen, iglo, enz.) en in aanvulling op de afdekking van de caravan en van de veranda waarover meer in de volgende punten. Er kan een kleine gasfleskastje gemonteerd worden met de volgende afmetingen: lengte 90 cm, hoogte 80 cm en diepte 40 cm.
De voorbouwen mogen de volgende afmetingen hebben:

· Maximale lengte: de lengte van de caravan met een maximum van 7 meter;
· Maximale diepte: 2,5 meter;
· Maximale hoogte: 30 cm meer dan de caravan;
· Maximaal gesloten oppervlak: 15 m².

Samen met de voorbouwen mogen houten daken voor de afdekking van de caravan en houten beschuttingen worden geplaatst; met de volgende maximale afmetingen:

• Maximale lengte: de lengte van de caravan zonder trekstang; met een maximum van 7 meter;
• Maximale diepte: 30 cm meer dan de caravan ter afdekking van de caravan en 2 meter luifel;
• Maximaal afgedekt oppervlak: 24m²;
• De afdekking van de caravan mag absoluut aan de zijkanten niet afgesloten zijn;
• De luifel mag aan de zijkanten niet afgesloten zijn en deze mag niet bevloerd of omheind worden. In de luifel mag er wel een met voetjes verhoogde houten vloerplaat omgeven door een verwijderbare omheining en met een niet te sterk visueel impact geplaatst worden;
• Alle structuren moeten op een minimum afstand van 1 meter van planten, elektriciteitszuilen of andere vaste structuren gemonteerd worden.

De totale overdekte oppervlakte (wel en niet afgesloten) bestaande uit een voorbouw, een caravan overdekking en een luifel mag niet groter dan 39 m² zijn. De voorbouw, de caravan overdekking en de luifel moeten onafhankelijk delen vormen en moeten gemakkelijk van elkaar af te scheiden zijn.
Hou er bovendien rekening mee dat:

· De maximale bezetting van de staanplaats nooit meer dan 2/3 van de gehele oppervlakte mag zijn;
· Op de staanplaats moet het altijd mogelijk zijn om een auto te parkeren.
De voorbouwen, de caravan overdekkingen en de luifels, mogen nooit definitief aan de vloer verankerd worden, en moeten samen met de caravan verwijderd worden.
De toestemming tot het monteren van de voorbouw, van de caravanoverdekking en van de luifel, is altijd beperkt tot de periode van de aanwezigheid van de caravan op de camping en dient uitdrukkelijk ieder jaar schriftelijk, voor een jaar of voor kortere periodes, aangevraagd te worden.
In het bijzonder dient de voorbouw met een aantal voorzorgsmaatregelen verwezenlijkt te worden (stevigheid van het draagoppervlak, enz.) waardoor deze met mechanische middelen opgeheven en verplaatst kan worden.
De Directie zal controleren of hetgeen door de klant gemonteerd is, overeenkomt met de gegevens uit de vergunning, en indien nodig zal, op kosten van de klant, een onmiddellijke aanpassingen of zelfs de verwijdering van de voorbouw worden bevolen.
De voorbouwen mogen gemonteerd worden voor seizoen- en jaarcontracten en moeten onmiddellijk verwijderd worden op bevel van de Directie en in ieder geval na afloop van het contract. In het geval van seizoencontracten, moet de klant, aan het einde van het seizoen alle structuren van de staanplaats verwijderen. Bij niet-naleving is de Directie van de camping gerechtigd de voorbouw te verwijderen op kosten van de Klant. In het geval van niet-verlenging van het jaar- of seizoencontract moet de voorbouw in ieder geval van de staanplaats verwijderd worden, samen met alle uitrustingen en op kosten van de klant.
Indien de klant gebruik wil maken van de winterberging (waarbij hij zich verplicht tot het absoluut niet gebruik maken van de caravan in de maanden van oktober tot en met maart) zal de Directie zorgen voor de beste stalling door de caravan en de voorbouw zo te laten of naar eigen goeddunken te verplaatsen.
In ieder geval na afloop van het seizoen- of jaarcontract, als de directie wenst dat om een willekeurige reden de staanplaats vrijgelaten moet worden, zal zij de structuren op kosten van de Klant laten verwijderen.
De vernieuwing van een seizoen- of jaarcontract, is onderhevig aan het volledig naleven van de huidige beschikkingen en van alle reglementen van de Camping.
We raden de klant aan om een verzekering af te sluiten die zowel de structuren, de uitrustingen en de risico’s die men op een camping loopt dekt.
Het is een goede gewoonte om een geschikte brandblusser te hebben.
ART. 15 – Verloren voorwerpen
a) De voorwerpen die op de camping worden gevonden moeten bij de directie worden afgegeven zoals door de wet is voorgeschreven.
ART. 16 – Strandservice en zwembad
a) Het is de gasten toegestaan om een schaduwplaats op het privéstrand uit te kiezen, behalve als deze reeds bezet is of als het gaat om ruimtes die bestemd zijn voor de "ligbedden service". De klant moet op verzoek zijn speciale "PASS", waarmee hij recht heeft op het gebruik van het privéstrand, aan het personeel tonen.
 
b) De klanten die het zwembad in gaan moeten hun persoonlijke "PASS" bij zich hebben, rubberen slippers dragen en alleen hun zwemkleding aan hebben.
• De maximale diepte van het zwembad is 150cm en de minimale diepte is 90cm; Het kinderbad heeft een diepte van 70 cm;
• Er mogen in het zwembad maximaal 200 mensen tegelijk;
• Kinderen onder de 12 jaar zonder begeleiding mogen het zwembad niet in;
• Het is toegestaan om in het zwembad een badhanddoek, een badjas en een kleine tas te brengen;
• In het zwembad mogen geen fietsen, buggy’s, kinderwagens, ballen, spelletjes en dieren gebracht worden;
• De toiletten bevinden zich binnen het zwembad en naast de ingang;
• Alvorens in het zwembad te treden is douchen en voetenwassen verplicht;
• Het is aanbevolen om na een maaltijd minstens 2 uur te wachten alvorens het water in te gaan;
• Het is verboden om in het zwembad te duiken, op de randen van het zwembad te rennen, met ballen of voetbalballen te spelen, te eten en apneu te zwemmen;
• Grote of kostbare voorwerpen moeten in daartoe bestemde kastjes bewaard worden;
• Klanten mogen de jacuzzi alleen voor één cyclus gebruiken, daarna moeten ze plaats laten aan de volgende Klant.
ART. 17 – Aansprakelijkheid en verzekeringen
a) Het gebruik van sportuitrusting en recreatiefaciliteiten geschiedt volledig op risico van de gebruiker;
 
b) We raden aan om op persoonlijke en waardevolle voorwerpen te letten en om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen; geld en waardevolle voorwerpen mogen niet onbeheerd achter worden gelaten in caravans, tenten of wooneenheden.
 
c) Bovendien is de directie niet aansprakelijk voor:
• eventuele diefstal van waardevolle voorwerpen die niet in bewaring zijn gegeven;
• eventuele diefstal van voorwerpen te wijten aan onzorgvuldige handelingen van de klant;
• schade veroorzaakt door andere gasten, overmacht, natuurrampen, insecten, ziektes en epidemieën, maar ook door planten of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan da nalatigheid van het campingpersoneel.

d) We raden de klanten aan om vooraf een verzekering af te sluiten die zowel de structuren, de uitrusting en de kampeerrisico’s dekt.

e) Het is bovendien een goede gewoonte om een geschikte brandblusser te hebben.

f) Iedere keer dat de camping wordt verlaten, moeten alle elektrische apparaat van het stroomnet worden ontkoppeld, hierbij inbegrepen koelkasten en vriezers. De camping is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door stroomonderbreking.
ART. 18 – Uitzetten
a) De directie behoudt zich het recht voor om gasten die volgens haar oordeel het reglement overtreden of hoe dan ook de rustige sfeer van de camping of het goede verloop van het gemeenschapsleven en de belangen van het recreatiecomplex verstoren, uit te zetten.
 
b) Klanten die reeds zijn uitgezet of tot orde zijn geroepen hebben geen toegang meer tot de Camping zolang ze geen nieuwe toestemming van de Directie verkrijgen. 
ART. 19 – Winterberging
Indien de klant een winterbergingscontract ondertekent, moeten de caravan, de karretjes en de voorbouwen op de staanplaatsen gelaten worden en zodra de Camping sluit worden deze door de Camping naar een stallingsplaats verplaatst; aan het begin van het daaropvolgende seizoen zullen deze door de Camping worden teruggeplaatst. De afdekking van de caravan en van de karretjes met afdekzeilen kan dusdanig uitgevoerd worden dat ze de verplaatsing niet belemmeren. Voor het vertrek moet de aansluiting aan het stroomnet worden ontkoppeld. Er mogen geen glasflessen en ander brandbaar materiaal achtergelaten worden. Het is verboden om binnen de caravans en de structuren apparatuur, meubels, kleiding en persoonlijke voorwerpen achter te laten. De Camping verzekert tegen diefstal, vandalisme en brand de caravans en de andere opgeslagen uitrusting; maar ze is niet aansprakelijk voor diefstal of andere schade (brand, enz.) van voorwerpen die op de staanplaatsen zijn achtergelaten.
ART. 20 – Vervangingsovereenkomst
De “Vervangingsovereenkomst” geeft de staanplaatsgasten met een jaar- of seizoencontract, de mogelijkheid om, aan het begin van het seizoen, 7 personen in te schrijven; van deze 7 personen kunnen er maar 5 tegelijk op de Camping aanwezig zijn. De Camping levert per staanplaats 5 toegangspassen, telkens twee toegangspassen achterhoudend. Voor een gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 5 personen, van meer dan 7 personen en voor het vervangen van de opgegeven namen, verwijzen we naar het Camping Regelement.
 1. De reservering van de wooneenheden (bungalows, stacaravans, cottages en housing tenten) kan gedaan en voltooid worden door het zenden van een fax of e-mail naar onze adressen, of rechtstreeks via onze website, door middel van het online reserveringssysteem. De reservering is naam-gebonden en is daarom uitsluitend geldig voor de personen van wie de gegevens op het reserveringscontract staan.
 2. Bij ontvangst van het reserveringsverzoek, zal Cesenatico Camping Village de klant een prijsofferte sturen met de volgende gegevens: type accommodatie, aankomst- en vertrekdatum, het totaalbedrag van het verblijf, de betalingswijze van de aanbetaling (gelijk aan 40% van het totaalbedrag +  €. 45,00 vaste reserveringskosten) en van het saldo.
 3. De klant moet de inhoud van de offerte controleren en de aanvaarding ervan schriftelijk, via internet of fax, bevestigen.
 4. De klant die de reservering wenst te bevestigen moet de aanbetaling binnen 3 dagen na ontvangst van de offerte voldoen en het totaalbedrag binnen 21 dagen voor de aankomst bij Cesenatico Camping Village betalen, op één van de volgende betalingswijzen:
 5. -          via bankoverschrijving
  t.n.v. Glamping Cesenatico Srl – Credit Agricole CARIPARMA –
  IT48A0623024043000030050365 – het reserveringsnummer aangeven
  -          met creditcard, met reserveringsnummer rechtstreeks op onze website www.cesenaticocampingvillage.com
  Voor reserveringen die 21 dagen voor de aankomstdatum worden gedaan moet de klant het totaalbedrag op het moment van de bevestiging betalen.
  Met de reserveringsbevestiging en aanbetaling/saldo is de reservering afgerond en wordt de reserveringsovereenkomst bindend. Indien de klant het verblijf of een deel ervan wil annuleren of indien hij wijzigingen wil aanbrengen, afgezien van de bepalingen van punt 12, is de betaling in ieder geval verplicht.
  Eventuele speciale acties zijn onderworpen aan specifieke contractuele voorwaarden.
  De toeristenbelasting, indien van toepassing, en eventuele niet geboekte diensten kunnen ter plaatse worden betaald.
  OPGELET: het niet naleven van de boven vermelde betalingsvoorwaarden, leidt tot een ontbindingsclausule die, naar beslissing van Cesenatico Camping Village, kan leiden tot annulering van het contract, onverminderd het recht op vergoeding van de schade geleden door Cesenatico Camping Village.
 6. Bij aankomst op Cesenatico Camping Village moet de klant bij de receptie zijn reserveringsbevestiging overhandigen. De gekozen accommodatie is beschikbaar voor de klanten vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet voor 10.00 uur van de dag van vertrek worden vrijgelaten. Voor eventuele verlate vertrekken (na 10.00 uur) zal Cesenatico Camping Village een extra dag berekenen tegen de dagprijs uit de prijslijst. Mocht de klant zonder enige waarschuwing voor 10.00 uur na de voorziene dag van aankomst niet komen opdagen bij Cesenatico Camping Village, dan behoudt de directie zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie aan derden beschikbaar te stellen.
 7. De eindschoonmaakkosten, €. 45,00, zijn verplicht en dienen direct na aankomst bij de receptie betaald te worden.
 8. De annulering van een bevestigde reservering dient absoluut schriftelijk te geschieden. Voor annuleringen met verzekering, verwijzen we u naar de verzekeringspolis. Voor eventuele annuleringen niet gedekt door de verzekeringspolis, wordt aan de klant een alternatiefverblijf voor het seizoen 2018 voorgesteld. Mocht de klant geen gebruik kunnen maken van het voorgestelde verblijfsalternatief, dan zal de aanbetaling aan het einde van het zomerseizoen terug worden gegeven middels bankovermaking. Hiervan worden €. 80,00 ingehouden.
 9. Cancellation policy
  Bij annulering van de reservering, zal het volgende in rekening worden gebracht:
  o tot 30 dagen voor aankomstdatum: wordt alleen de bij de bevestiging overgemaakte aanbetaling ingehouden
  o tussen 29 en 10 dagen voor de aankomstdatum: 75% van het reserveringsbedrag
  o tussen 9 en 1 dag voor de aankomstdatum: 90% van het reserveringsbedrag
  o No-show: 100% van het reserveringsbedrag

 10. Er worden reserveringen van staanplaatsen aanvaard voor minimum verblijven van 7 nachten met 2 betalende volwassenen; in augustus minimumverblijven van 14 nachten. De reservering wordt alleen bevestigd na ontvangst van de aanbetaling van 40 % van het totaalbedrag voor het verblijf, met de volgende betalingswijzen:
  - via bankoverschrijving
  t.n.v. Glamping Cesenatico Srl – Credit Agricole CARIPARMA –
  IT48A0623024043000030050365 – Betalingsdoel: reserveringsnummer aangeven
  -           met creditcard, met reserveringsnummer rechtstreeks op onze website www.cesenaticocampingvillage.com
  Het saldo wordt bij de aankomst op de camping betaald. In het geval van annulering, schriftelijk te melden binnen 7 dagen voor de aankomstdatum, wordt aan de klant een alternatiefverblijf voor het seizoen 2018 voorgesteld. Mocht de klant geen gebruik kunnen maken van het voorgestelde alternatiefverblijf, dan zal de aanbetaling aan het einde van het zomerseizoen terug worden gegeven via bankovermaking. Van de aanbetaling worden €. 40,00 ingehouden voor verwerkingskosten. Bij annuleringen later dan de aangegeven termijnen wordt er geen reserveringsbedrag teruggegeven. Bij aankomst op Cesenatico Camping Village moet de klant bij de receptie zijn reserveringsbevestiging overhandigen. De gereserveerde accommodatie staat ter beschikking van de klanten vanaf 12.00 uur van de dag van aankomst en moet voor 12.00 van de dag van vertrek worden vrijgelaten. Voor eventuele verlate vertrekken (na 12.00 uur) zal Cesenatico Camping Village een extra dag berekenen tegen het dagtarief van de bezette staanplaats, in overeenstemming met de prijslijst. Mocht de klant zonder enige waarschuwing niet voor 10.00 uur na de voorziene dag bij Cesenatico Camping Village aankomen, dan behoudt de directie zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie aan derden beschikbaar te stellen.
 11. Met de bevestiging van de offerte accepteert de klant de reserveringsvoorwaarden, de prijslijst en ook het reglement van Cesenatico Camping Village. De Directie behoudt zich het recht voor de reserveringsovereenkomst te annuleren indien de ondertekenaar, zijn familieleden en/of zijn gasten zich niet aan het reglement en aan de geldende regels houden.
 12. Kleine en middelgrote honden (max 30 kg) zijn toegestaan, ze moeten bij de reservering gemeld worden. De honden moeten aan de lijn worden gehouden en ze moeten liefst ook een muilkorf dragen, De directie beslist of ze toegelaten worden.
 13. Eventuele acties (speciale aanbiedingen, last minute, enz.… ) die gedurende het jaar worden uitgevoerd hebben geen terugwerkende waarde.
 14. Er worden geen wijzigingen aanvaard met betrekking tot persoonlijke gegevens, aantal deelnemers of extra voorzieningen ten opzichte van wat in het contract is geschreven op het moment van de reserveringsbevestiging, mits deze niet 10 dagen voor de aankomstdatum zijn meegedeeld. Alle accommodaties van het vakantiepark en de camping staan dus alleen ter beschikking van diegenen die aangegeven zijn in de gegevenskaart die samen met de aanbetaling/ het saldo is gestuurd.
 15. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de accommodatievoorkeur van de klanten binnen het vakantiepark of de camping, maar dit geldt niet als contractuele of absolute garantie daar de accommodaties ter plaatse door de Directie van Cesenatico Camping Village worden toegewezen.


onze aanbiedingen op Cesenatico
Vanaf
664,00

Aanbieding Seizoensverhuur kampeerplaatsen

Maak van onze camping uw huis aan zee door een staanplaats voor het hele seizoen of voor het hele jaar te huren!
Vanaf
664,00
Begin nu uw vakantie bij Cesenatico Camping Village
MyReply Form loading loading form
Geen reacties
Schrijf u in op onze nieuwsbrief
en blijf in contact met ons

We beloven uw adres goed te behandelen door u alleen de beste aanbiedingen te sturen.
Hiervoor vragen we u uw beste emailadres, het adres dat u voor de belangrijke evenementen gebruikt :-)
In ruil geven we u een geweldige Gids voor uw vakantie aan de Adriatische Kust van Romagna.
Via Mazzini, 182 - 47042 - Cesenatico (Fc)
Tel. +39 0547/81344 - Fax +39 0547/672452
Whatsapp. +39 +393296515723
Privacy Policy - P.Iva 03441720400
Credits TITANKA! Spa © 2016
Gemeld door CampingVillage.Travel
KoobCamp Logo